20 năm là bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển bền vững của công ty Song Hành, để xây dựng nên một song hành như ngày hôm nay và vươn cao vươn xa hơn trong tương lai, chúng ta hãy cùng nhìn lại 1 chặng đường dài đã qua, cùng chia sẻ những khó khăn, cùng nhau vượt qua những thử thách và cố gắng hết mình trong những năm làm việc tại Song Hành. Hãy cùng ôn lại những kỷ niệm vun đắp niềm tin, tạo động lực để đại gia đình Song Hành có thể đi xa hơn, kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.